Заповядайте в нашия нов сервизен център: София, Военна рампа, Ул. Константин Преславски 3 (СБА)

Магазин: +359 885 07 55 44
Сервиз: ‎+359 892 20 32 04

Пет генерации газови уредби и техните разлики

В повечето случай газовите уредби се подразделят под различни генерации. До този етап са известни пет генерации газови системи, от които всяка една е по-развита от предишната.
Първа генерация газови уредби:
При газовите системи от първа генерация налягането на горивото, навлизащо в редуктора се контролира механично. По същия начин се отнася и за количеството на подаваната газ. Използващите се редуктори е възможно да са вакуумни или електронни. Тези системи са най-опростени и не употребяват сложна електроника. Тези системи са пригодени за автомобили с бензинови карбуратори и моно инжекциони.
Втора генерация газови уредби:
При газовите системи от този тип редуктора е електрически. Снабдени са също така и с електронен дозатор, взимащ данни за количеството на горивото от ламбда сонда или от друг датчик. Газовите уредби от втора генерация са пригодени за катализатори и инжекторни двигатели.
Трета генерация газови уредби:
Тези газови системи се ръководи от електронен блок и се осигурява синхронизирано впръскване на гориво, благодарение на специален дозатор-разредител. При тези системи газта се подава посредством механични дюзи, които се разтварят и по този начин се намалява налягането. Газовите системи от трета генерация в момента не се произвеждат и използват, понеже се смятат за неефикасни и не са достатъчно благонадеждни.
Четвърта генерация газови уредби:
Тези газови системи са снабдени с електромагнитни дюзи, позволяващи впръскването на горивото да бъде успоредно или паралелно. Използват  се коренно различен принцип на работа от предходните генерации. Дейността на инжекторите се ревизира от електронен блок, които пък употребява отчетените сигнали от фабричния блок на бензиновия двигател. Подаващото се гориво се впръсква пряко в смукателните клапани. Дозировката и контрола при тази генерация са много по-прецизни, което допринася за оптимална мощност.
Пета генерация газови уредби:
Присъщо за тези газови системи е, че газта, навлизаща в цилиндрите е в течно състояние. Това се осъществява посредством специфична помпа, осигуряваща достатъчно налягане. Блокът за управление указва контрол върху количеството и състоянието на горивото, като ако е нужно прави промени. Тази генерация газови уредби са качествени, но самата поддръжка е много скъпа и при тях трябва да се внимава от към качеството на горивото.


SEO by smuggler@abv.bg